kom. 502 492 010
fax. 75 6406097
e-mail: p.kowalczyk@jga.pl
PIOTR KOWALCZYK
ul. MARUSARZÓWNY 1
58-570 JELENIA GÓRA

NASI KLIENCI

Ostatnie realizacje:

2014r

  • Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa rozdzielni 20kV na terenie stacji 110/20kV R-346 w Kowarach wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną i rozbiórką starych urządzeń na dz. nr 325/3 i 325/1 w Kostrzycy: - kompleksowa realizacja w zakresie łączności, teletechniki, monitoringu stacji, SSWiN, kontroli dostępu, System Sygnalizacji Pożaru, monitoring CCTV, wizualizacja.
     
  • Elektrownia Wodna Szklarska Poręba I - ułożenie kabla światłowodowego pomiędzy budynkiem elektrowni, a budynkiem ujęcia wody wraz z osłonięciem istniejącej sterowniczo-sygnalizacyjnej linii kablowej.

 

  • Projekt i budowa kanalizacji teletechnicznej dwuotworowej w pasie ulic Łukaszewicza, Weigla, Hallerczyków oraz na terenie GPZ R-345 w Jeleniej Górze. Projekt i budowa linii światłowodowej oraz kabla teletechnicznego.

 

  • Budowa górniczego kabla światłowodowego na przenośniku ON-1 w Kopalni Węgla Brunatnego 'Turów'.

 

  •  Remont i konserwacja studni kablowych

 

  • Przebudowa rozdzielni 110kV R342 Wiskoza w zakresie: budowa kannalizacji teletechnicznej pierwotnej i wtórnej, przebudowa kabli optotelekomunikacyjnych i teletechnicznych.

 

 

Klienci